close

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed rozpoczęciem prac budowlanych to podstawa dobrze przygotowanej inwestycji!

Nie można odpowiednio zaprojektować posadowienia obiektów budowlanych, jeśli nie pozna się budowy geologicznej i warunków geotechnicznych na działce objętej inwestycją. Odwierty geotechniczne i opracowana na ich podstawie dokumentacja pozwala poznać warunki geotechniczne, zaadaptować i bezpiecznie zaprojektować fundamenty.


Wykonanie wierceń geotechnicznych może ustrzec nas przed wieloma problemami –osiadaniem budynku, pękaniem ścian, zawilgoceniem ścian i zalewaniem piwnic, czy wysokimi kosztami fundamentów na gruntach słabonośnych.


Badania gruntu warto wykonać przed zakupem działki. Niekorzystne wyniki badań dają podstawę do wycofania się z kupna lub negocjacji ceny działki.


W jakim celu wykonuje się badania gruntu?

 • w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję
 • określenie parametrów gruntów są konieczne do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku i ich izolacji przeciwwilgociowej
 • badania gruntu pozwalają określić możliwość podpiwniczenia budynku
 • nawet w przypadku kupna gotowego projektu domu jednorodzinnego konieczne jest dostosowanie go do warunków geologicznych na danej działce
 • rezygnacja z badań gruntu może skutkować nierównomiernym osiadaniem gruntu co spowoduje pękanie ścian
 • nie rozpoznanie warunków wodnych skutkować może zalewaniem piwnic i zawilgoceniem ścian

Badanie gruntu dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Odpowiednie sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych to podstawa doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków.


Najczęściej wybierany typ oczyszczalni ścieków to te z systemem rozsączania oczyszczonych ścieków w gruncie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem tego typu rozwiązanie może mieć zastosowania tylko w przypadku gdy zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości nie mniejszej niż 1,5m poniżej armatury rozsączającej. Ponadto taki typ oczyszczalni ma zastosowanie w gruntach niespoistych (piaski i żwiry) w których oczyszczone ścieki będą mogły być odpowiednio rozsączane w gruncie.  Sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych pozwala na trafny dobór a co za tym idzie sprawne działanie przydomowej oczyszczalni ścieków.


Co jest nam potrzebne do wykonania badań gruntu na Twojej działce?

 • Dane inwestora do zamieszczenia na dokumentacji
 • Mapa sytuacyjno wysokościowa działki lub nr geodezyjny działki – można ją zeskanować i przesłać do nas mailem
 • Informacja o orientacyjnej lokalizacji planowanego domu czy przydomowej oczyszczalni na działce
 • Informacji czy planowany dom ma być podpiwniczony, ma to wpływ na głębokość wykonywanych odwiertów
 • Informacji o dostępności działki. Na działkę najczęściej wjeżdżamy samochodem terenowym z wiertnicą więc informacja o ogrodzeniu, braku bramy czy gęstym zakrzewieniu jest bardzo istotna

Jak przebiega proces realizacji zlecenia?

Pod domy jednorodzinne zazwyczaj wykonujemy 3 odwierty do gł. 3-5m. W przypadku nawiercenia gruntów nienośnych otwory przegłębia się do stropu gruntów nośnych – po konsultacji ze zleceniodawcą.


Po zakończeniu odwiertów mierzony jest poziom wód gruntowych oraz rzędne terenowe otworów w odniesieniu do rzędnych z mapki działki. Gdy zachodzi potrzeba pobieramy próbki gruntów oraz wykonujemy sondowanie gruntów niespoistych.


Po zebraniu danych terenowych przystępujemy do opracowania dokumentacji w formie opinii geotechnicznej.


Czas realizacji całego zlecenia wynosi zazwyczaj 14 dni. W przypadku gdy Zleceniodawcy zależy na czasie prace można nieco przyspieszyć. Rozliczenie usługi następuje po odbiorze dokumentacji.


introgeo geologia geotechnika  

IntroGeo

 

adres

Adres:

Armii Poznań 63, 62-010 Pobiedziska

telefon

telefon:

+48 608 881 903

mail

e-mail:

introgeo@op.pl

Zapraszamy do współpracy!

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.